Earthen Clay Standing Buddha

Earthen Clay Standing Buddha